directie.dezaaier@sgperspectief.nl
0599-345677
directie.dezaaier@sgperspectief.nl     0599-345677

Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie vinden we erg belangrijk op De Zaaier. Er zijn meerdere manieren om betrokken te zijn bij school en mee te helpen. De schoolcommissie ondersteunt het team bij het organiseren van activiteiten. De medezeggenschapsraad denkt samen met de directie na over zaken die te maken hebben met schoolbeleid.

Daarnaast zijn er vele momenten in het jaar dat we graag gebruik maken van de hulp van ouders en andere vrijwilligers, denk hierbij aan rijden voor excursies, helpen met koken tijdens het techniekcircuit, maar ook bijvoorbeeld het luizenpluizen.

Ouderbetrokkenheid is niet alleen het meehelpen op school, maar is ook het betrokken zijn bij het onderwijs van uw kind. We vinden het belangrijk dat we goede contacten hebben met ouders en dat de lijntjes kort zijn. Heeft u een vraag, wilt u iets weten of hebt u een opmerking? De deur staat altijd open.

Wij gaan voor groei op de Zaaier!