directie.dezaaier@sgperspectief.nl
0599-345677
directie.dezaaier@sgperspectief.nl     0599-345677

Talentontwikkeling

Op de Zaaier vinden wij een goede basis belangrijk. Deze basis is de start van ons onderwijs. Hiermee zorgen wij dat we de kinderen uiteindelijk voorbereiden op hun start in de maatschappij. Deze basis leggen we door effectieve (instructie-)lessen te geven voor lezen, taal en rekenen. Dit start in groep 1, veelal spelenderwijs en gaat door tot en met groep 8. Naast het leggen van de basis, bouwen we het onderwijs verder uit. We vinden het ook belangrijk dat kinderen hun talenten kunnen ontwikkelen. Dit noemen we op school dan ook talentontwikkeling. Samen met de goede basis, zorgen we ervoor dat de kinderen in 8 jaar een brede ontwikkeling doormaken.

Hoe ziet talentontwikkeling er in de praktijk uit?

In blokken van 6 weken bieden we in elke groep afwisselende activiteiten aan. Onderdelen die hierbij aanbod komen zijn onder andere techniek, koken, muziek, dans, drama, ICT-vaardigheden, beeldende vorming. We maken bijvoorbeeld gebruik van de techniek torens, inzet van gastdocenten van de Kunstenschool voor dans en drama, technisch lego en hubelino. Koken kunnen we doen in de keuken van ons gebouw, met inzet van ouders. Ook de lessen tekenen en handvaardigheid hebben hun plek gevonden in de talentontwikkeling.

Vaak zijn de kinderen in groepjes bezig in een circuitvorm. Elke week gaan de groepjes met een andere opdracht aan de slag, zodat na 6 weken iedereen alle onderdelen heeft gehad.

 

Ook (culturele) uitstapjes horen er voor ons bij. Wat is er mooier dan een theatervoorstelling te zien in een echt theater? Of samen met je klasgenoten op bezoek te gaan bij cultureel erfgoed in de buurt of juist een museum verder weg? Alle groepen hebben elk jaar een activiteit buiten de school in het kader van talentontwikkeling. Wat dit precies is verschilt per jaar.

Wij gaan voor groei op de Zaaier!