directie.dezaaier@sgperspectief.nl
0599-345677
directie.dezaaier@sgperspectief.nl     0599-345677
Groei, plezier respect & vertrouwen

Onze visie

Het motto van De Zaaier is: “We gaan voor groei op De Zaaier!”. Dit willen we doen vanuit 4 kernwoorden: groei, plezier, vertrouwen en respect. Groei bekijken we dan vanuit verschillende invalshoeken. Uiteraard willen we kinderen graag dingen leren, we denken dan aan de cognitieve groei. Maar dat vinden we zeker niet onze enige taak. We vinden groei op andere vlakken minstens zo belangrijk. We denken hierbij bijvoorbeeld aan persoonlijke groei, sociale groei, emotionele groei, groei op het creatieve vlak, sportieve groei. We willen kinderen graag op allerlei gebieden voorbereiden op hun toekomst na de basisschool en daarmee beginnen we al in groep 1. Hierbij vinden we het belangrijk om zoveel mogelijk bij de onderwijsbehoeftes van de kinderen aan te sluiten.

Onze missie

Plezier, jezelf mogen en kunnen zijn vinden we ook belangrijk. Je veilig voelen en gerespecteerd worden horen daar ook bij. Vanuit het gedachtengoed van de Kanjertraining werken we in de wereld van vertrouwen. We gaan er vanuit dat je te vertrouwen bent en dan anderen ook te vertrouwen zijn. Je mag bij ons zijn en worden wie je bent! Elk kind telt! We helpen de kinderen om ook oog te krijgen voor de ander. Want leren en leven doe je niet alleen. Graag helpen we de kinderen om plezier te krijgen in het ontdekken en ontwikkelen van hun mogelijkheden. Alle kinderen hebben talent!

We zetten in op een goed resultaat. Goed contact met ouders vinden we vanzelfsprekend en belangrijk. Er zijn verschillende mogelijkheden voor u om mee te doen op school.

‘De deur staat altijd open’. We zien u graag komen!

Onze identiteit

Wij gaan uit van een Christelijke visie. Dit betekent dat de Bijbel richtinggevend is voor ons denken en handelen.
Naast de gebruikelijke dagopeningen met lied, gebed en verhaal willen wij ons handelen laten inspireren door Gods Woord. Dit betekent dat wij alle kinderen recht willen doen in een vriendelijk en veilig schoolklimaat met orde en regelmaat.

Wij vinden het belangrijk dat een kind met plezier naar school gaat, omdat het zich dan goed kan ontwikkelen. Er is dan ook ruim aandacht voor het tegengaan van pesten, het begeleiden van groepsprocessen etc.

Wij benaderen de kinderen op een positieve manier waardoor een wederzijds vertrouwen ontstaat. Vertrouwen is een sleutelwoord voor ons. Vertrouwen in jezelf, vertrouwen in elkaar en vertrouwen in God.

Groei

Kinderen groeien door te leren. Dit doen we bij de schoolse vakken, maar de brede ontwikkeling op andere gebieden vinden we minstens zo belangrijk. Kinderen groeien door positieve aandacht dat willen we alle kinderen bieden.

Plezier

Kinderen kunnen alleen groeien en leren als ze met plezier naar school gaan. Daarom is plezier ook een kernwoord voor onze school. We hebben aandacht voor elkaar en voor de manier waarop we met elkaar omgaan.

Vertrouwen

Vertrouwen doen we op elkaar, op onszelf en op God. We willen de kinderen meegeven dat we leven in een wereld van vertrouwen. Dit leren we bij de lessen Kanjertraining, bij de dagopening en laten we zien bij de manier waarop we met elkaar omgaan.

Respect

We hebben respect voor elkaar en voor de wereld om ons heen. We waarderen iedereen voor wie hij of zij is. Niemand hoeft zich te veranderen.

Wij gaan voor groei op de Zaaier!