directie.dezaaier@sgperspectief.nl
0599-345677
directie.dezaaier@sgperspectief.nl     0599-345677

Rekenweek

Bij rekenen denkt u al gauw aan de plus- en minsommen, de tafels, procenten en breuken, maar rekenen is veel meer. Meten en wegen, bouwen, vouwen en koken past en hoort ook bij onderdelen van de rekenontwikkeling. Eigenlijk het rekenen dat veel kinderen vaak net even wat leuker vinden dan b.v. de plus- en minsommen.

Dit komt vooral omdat het praktischer is, je bent meer met de handen bezig en werkt daarnaast ook nog veel samen.

Dat praktisch rekenen vergt wel een goede organisatie en dat kost tijd. Om dit goed vorm te geven zullen we vanaf dit schooljaar vier/vijf keer per jaar, schoolbreed, een Rekenweek inplannen.

In deze weken gaan we aan de slag met het praktisch rekenen. Hierbij maken de kinderen gebruik van de 21e-eeuwse vaardigheden en het onderzoekend en ontwerpend leren. Ze maken kennis met toepassingen van rekenen/wiskunde in alledaagse situaties en denken vervolgens na over uitdagende vraagstukken, waarbij ze zelf met rekenen en wiskunde aan de slag gaan.

Ook zal kunstenaar Stefan de Keijser een aantal keren langskomen om met de kinderen aan de slag te gaan met rekenen in combinatie met techniek.

We hopen dat kinderen in deze weken vooral ook rekenplezier zullen ervaren!

De 1e rekenweek hebben we inmiddels al achter de rug. We kijken er met veel plezier op terug.

Wij gaan voor groei op de Zaaier!