directie.dezaaier@sgperspectief.nl
0599-345677
directie.dezaaier@sgperspectief.nl     0599-345677

Andere schooltijden

Naar aanleiding van de peiling die we gehouden hebben onder ouders en personeelsleden is besloten dat we met ingang van schooljaar 2020-2021 overgaan op andere schooltijden. Voor alle groepen zijn de schooltijden dan elke dag van 8.25-14.00 uur. Alle kinderen eten op school. Uitzondering hierop is de vrijdag voor groep 1. Op vrijdag is groep 1 nog steeds vrij.

Wij gaan voor groei op de Zaaier!